Ergoterapi

Hjelpemiddel

Ergoterapeuten er hjelpemiddelansvarleg i kommunen og kommunens kontaktperson opp mot Hjelpemiddelsentralen.

Oppgåver:

  • Hjelpe til med å finne og søkje på tekniske hjelpemiddel som leiges ut gratis gjennom Hjelpemiddelsentralen
  • Korttidsutleige av hjelpemiddel frå kommunalt lager

Alle førespurnadar om reparasjonar, bytte og innlevering av hjelpemidla går til ergoterapeuten.

Heimetenesta har saman med ergoterapeut ansvar for hjelpemiddel i heimane. Heimetenesta har eigen syns- og hørselkontakt. 

Kontaktinformasjon:

Ergoterapeut og synskontakt Selma Angel Hoem 71 17 14 13 474 63 956
Vakttelefon heimeteneste   481 56 310
Hørselkontakt Lina Reset   418 59 000

 

Tips ein ven Skriv ut