Ergoterapi

Hjelpemiddel

Ergoterapeuten er hjelpemiddelansvarleg i kommunen og kommunens kontaktperson opp mot Hjelpemiddelsentralen.

Oppgåver:

  • Hjelpe til med å finne og søkje på tekniske hjelpemiddel som leiges ut gratis gjennom Hjelpemiddelsentralen
  • Korttidsutleige av hjelpemiddel frå kommunalt lager

Alle førespurnadar om reparasjonar, bytte og innlevering av hjelpemidla går til ergoterapeuten.

Heimetenesta har saman med ergoterapeut ansvar for hjelpemiddel i heimane. Heimetenesta har eigen syns- og hørselkontakt. 

Kontaktinformasjon:

Ergoterapeut og synskontakt Selma Angel Hoem 71 17 14 13 474 63 956
Vakttelefon heimesjukepleien   418 59 000
Einingsleiar heimestenester Jorunn Hurlen 71 17 14 22 480 62 984
Hørselskontakt Lina Reset Halkjelsvik 71 17 14 20  

 

Tips ein ven Skriv ut