Helse

Helse

Helsetenesta i Aukra kommune har ansvar for: 

helsestasjons- og skolehelsetenesta, jordmortenesta, ergoterapitenesta, fysioterapitenesta, legetenesta, legevakt, ambulansebåten Dr Riiber, miljøretta helsevern og reisevaksinasjon.

Tannhelseteneste er Fylkeskommunen sitt ansvar.


Kontaktinformasjon

Helsesjef:  Roald Borthne  tlf 71 17 14 00
Adresse:  Aukraringen 17, 6480 Aukra

 

Tips ein ven Skriv ut

Artiklar og nyheiter

Tenesteforklaringar