Hvor lite skal du finne deg i

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar - 2. offentlege høyring

08. mai 2017 - 26. mai 2017

Høyringsfrist 26.05.2017

Forslag til handlingsplan mot vald i nære relasjonar vert lagt ut til 2. offentlege høyring i Aukra kommune. Planforslaget vert lagt ut til offentleg høyring i perioden 08.05.2017 - 26.05.2017, og plandokumentet er tilgjengeleg i resepsjonen på kommunehuset og på Aukra kommune sin planportal.

Merknader til planforslaget skal sendast innan 26.05.2017, og vi ber om at de nyttar funksjonen "Send ein uttale til planen", der det og er høve til å leggje ved relevante vedlegg.

Saksdokument
Høyringsbrev
Handlingsplan mot vald i nære relasjonar
Flyteskjema
Samarbeidsavtale med ulike etater

 

Høyringsinstansar

 • Eldrerådet
 • Ungdomsrådet
 • Rådet for likestilling av funksjonshemma
 • MOT
 • Styringsgruppa for rus og psykiatri
 • Einingar i Aukra kommune
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Møre og Romsdal fylkeskommune

 

 • Høyringssvar frå Barnebo barnehage

  2017-05-24 17:56:09
  [Svar]
Tips ein ven Skriv ut