Grunnskolane i Aukra kommune

Aukra kommune har to grunnskolar som begge har løp frå 1. til 10. klasse. På fastlandet finn ein Julsundet skole, medan ein finn Gossen barne- og ungdomsskole i kommunesenteret på øya Gossa.

Begge skolane nyttar Fronter som læringsplattform i undervisninga. Elevar kan logge seg på Fronter ved å klikke på ikonet i høgremenyen.

Tips ein ven Skriv ut