Graving i veg på Aukra

Graving i kommunal veg

For graving i kommunal veg i Aukra kommune må de søkje om graveløyve frå kommunen.

Med gravesøknaden skal det vedleggas kartutsnitt og forslag til varslingsplan/skilting i høve til gravearbeidet. Varsling skal vere i høve til Handbok 051 "Arbeid og varsling av arbeid på offentleg veg".

Tips ein ven Skriv ut