www.aukra.kommune.no

Gossen barne- og ungdomsskole.

Gossen barne- og ungdomsskole

Gossen barne- og ungdomsskole er ein kombinert barne- og ungdomsskole og har i dag 350 elevar.
 
Skolen er organisert i tre avdelingar: barnetrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. I 1.- 4. klasse er det 144 elevar, i 5. – 7. klasse er det 98 elevar og i   8. -10. klasse er det 99 elevar. Kvart trinn har sin avdelingsleiar.
 
Skolen har skolefritidsordning  før og etter obligatorisk skoletid og onsdag for 1. klasse som då har undervisningsfri. Søknadsskjema kan lastast ned ved å trykke på lenka i menyen. Opningstidene for SFO er kl 07.00 - 16.30 kvar måndag – fredag.
 
I menyen til venstre kan du finne ein del nyttig informasjon om skolen, tilsette og dei ulike rådsorgana. Her finn du òg aktuelle saker og nyheiter, samt informasjon om samarbeidet mellom skole og heim og skolemiljø.
 
Rektor: Heidi Falkhytten

Avdelingsleiarar:

Mari Lotte Julnes
Jostein Vengen
Ingunn Solem
SFO- koordinator:

May Tove Slettvoll Nerbøvik
Kontor: 902 24 252
Avdeling: 476 38 893

Konsulent: Annlaug Dale
Telefon sentralbord +47 711 71 470 (08.00 - 15.00)
E-post: gossen.buskole@aukra.kommune.no
Besøksadresse: Skolevegen 24
6480 Aukra
Postadresse: Aukra kommune v/ Gossen barne- og ungdomsskole
Aukraringen 25
6480 Aukra
Fakturaadresse: Aukra kommune v/ Gossen barne- og ungdomsskole
Aukraringen 25
6480 Aukra

 

 
  

 

Tips ein ven Skriv ut