Gebyr for tømming av slam

I medhald av forureiningslova § 34 og forskrifter for slam for Aukra kommune, har kommunestyret fastsett følgjande gebyr for tømming av slamavskiljarar (inkl.mva) frå 1. januar 2018 (vedteke i k-sak 94/17):
 

1. Årleg tømming  
Slamavskiljarar < 6 m3 kr 2.003,- per år

 

2. Tømming anna kvart år (bustadhus)  
Slamavskiljarar < 6 m3 kr 939,- per år

 

3. Tømming kvart fjerde år (hytte/fritidsbustad)  
Slamavskiljarar < 6 m3 kr 500,- per år

 

4. Slam ordinær  
Slam ordinær 7-20 m3 pr/m3 kr 401,- per m3
Slam ordinær > 20 m3 pr/m3 kr 429,- per m3
Slam ordinær < 6 m3 - tett tank kr 2.194,- per år
Slam ordinær > 6<10 m3 - tett tank kr 2.862,- per år
Slam ordinær > 10 m3 - tett tank kr 496,- per m3

 

5. Ekstratømming
Etter faktura frå entreprenør / RIR

 

6. Deling av tank
Dersom fleire bustader har felles tank, skal avgiften delast med talet på bustader som deler tanken.

 

Tips ein ven Skriv ut