Veglys i mørket

Gatelys

Veg og gatelys
Veg- og gatelys er eit viktig trafikktryggingstiltak. I tillegg bidrar gatelys langs det offentlege vegnettet til å bedre trivsel og tryggleik for trafikkantane. Veglys betyr mykje for trafikktryggleiken, tryggleiksfølelse og trivsel. Det er endå ein del kommunale vegstrekningar som ikkje er utstyrt med veglys.

Generelt om gatelys:
Gatelys er tekniske innretningar, og som alle andre slike innretningar vil det av og til oppstå feil. I enkelte tilfeller kan det vere mindre feil som raskt lar seg ordne, mens i andre tilfeller kan det ta lengre tid å utbedre/reparere.

Feil på ein gatelyskrets kan medføre at lyset blir ståande tent også på dagtid, andre gongar (og oftast) vil lampene bli mørke.

Gatelys som ikkje verker:
Melding om feil og manglar på gatelys meldes til Aukra kommune via vår "Meld inn feil" teneste.
 

Tips ein ven Skriv ut

Tenesteforklaringar