www.aukra.kommune.no

Fotterapi

Fothelseklinikken i Molde har fotterapi ved Aukraheimen 2 dagar per veke.

Vi behandlar og førebygge lidingar knytt til hud, musklar, skjelett og negler.
Fotterapeutar er autorisert helsepersonell med unik helsefagleg kompetanse på fot og ankel. Fotter_med_sykdommer_web

Oppsøk fotterapeut dersom du har:

  • fotvortar
  • hard hud
  • tornar
  • sopp i hud eller nagl
  • negleplager
  • hudproblema
  • smerter i føtene

Ein fotterapibehandling gir også pleie til føtene og auka velvere. Vi hjelper deg med å førebyggje fotproblema og bevare ein god fothelse.

Kontakt Fothelseklinikken:
Tlf.: 949 70 835

 

Tips ein ven Skriv ut