Foreldrerådet

Foreldrerådet er foreldra til alle barna. Dei skal fremje felles interesser og bidra til at samarbeidet er med å skape eit godt barnehagemiljø.

For at det skal bli enklare og meir praktisk å håndtere ulike saker, vel foreldra på alle avdelingane ein representant som skal sitje i FAU (foreldra sitt arbeidsutval). Denne personen skal og ha ein vararepresentant.

FORELDRERÅDET BARNEHAGEÅRET 2017 - 2018 er representert slik :

AVDELING REPRESENTANT VARA
SKOGTROLLA Cecilie Sæthre Rønstad, leiar Hanna Marie Kaltrø
BERGTUSSANE Frank E. Lyngvær Kari F. Mordal
MAURTUA Sven Kieselbach Erling Johansen
SJØSTJERNA Hilde Ilestad, nestleiar Lene Skjærset
RØSSLYNGEN May-Lill Hjertvikrem Beritine Solem
KVITVEISEN Veronica Løvik Håkon Småge
SKOGSTJERNA Jorun Stavik Varhaugvik Lolita Navickiene
BLÅKLOKKA Kari Rønstad Anja Kieselbach

 

Tips ein ven Skriv ut