Foreldrerådet for Bergetippen barnehage

Foreldrerådet er foreldra til alle barna som har plass i barnehagen. Dei skal fremje felles interesser og vere med å skape eit samarbeid som fremjer eit godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet for Bergetippen barnehage har for barnehageåret 2016/2017 vald desse representantane:

Avdeling Representant Vararepresentant
Revehiet Marta Eidskrem Kaja Bjørnå
Trollberget Silje Kvalvåg Veronica Vikhagen
Nisseberget Bjørnar Sættem Amund Sønslien
Furukongla Reidun Tystad May Jorunn Morsund
Maurtua Tine Lyngstad Linda Lønes


Marta Eidskrem er leiar for foreldrerådet, Bjørnar Sættem nestleiar.

 

Tips ein ven Skriv ut