www.aukra.kommune.no

Foreldrebetaling i kommunale barnehagar

Barnehagesatsar
Foreldrebetalinga i kommunale barnehagar i Aukra kommune følgjer frå og med barnehageåret 2016/17 den til ein kvar tid statleg vedtekne maksimalpris. Vedteke i k-sak 29/16.

Satsar med utgangspunkt i nasjonal makspris for barnehageåret 2017/18 på kr 2910,- for full barnehageplass. ( Auke i betaling vedteke i regjeringa sitt budsjett for 2018, gjeldande frå 1.januar 2018)

Full plass (100 pst)

4 dagars tilbod (80 pst)

3 dagars tilbod (60 pst)

kr 2.910,- kr 2.560,- kr 1.920,-

 

Det vert rekna 30 % søskenmoderasjon for barn nr.2, og 50 % moderasjon for barn nr.3 osv

Sats for kjøp av ekstra tid for deltidsplass: kr 50,- per time.
Matpengar kjem i tillegg - kr 300 per månad for full plass.
 

Tips ein ven Skriv ut