Folkemøte om kommuneplanen sin samfunnsdel

Aukra kommune ved ordførar og formannskap inviterer til folkemøte om kommuneplanen sin samfunnsdel.
Det blir arrangert to møte:

  • Julsundet skole, onsdag 02.05.18, kl. 18:00-20:00
  • Kommunehuset, tysdag 08.05.18, kl. 18:00-20:00

Møte blir innleia med ei orientering om kvar vi står i dag og kva satsingsområda som har kome fram gjennom innspel frå politiske parti, ungdomsrådet, eldrerådet, rådet for likestilling av funksjonshemma, Aukra næringsforum og kommunen sin administrasjon.

Siste del av møtet blir eit gruppearbeid der alle kan kome med sine innspel til korleis Aukra-samfunnet kan bli i 2025.

Stoff til førebuing
Kva er kommuneplanen sin samfunnsdel? Les meir på regjeringa si heimeside.
Utfordringsdokument
Samandrag frå gruppearbeidet på dialogmøte

Vel møtt!

Tips ein ven Skriv ut