Opning av kyststi

Folkehelse og friskliv

Kommunane har fått eit stort ansvar i høve folkehelsearbeid. Vi skal tenkje folkehelse i alt vi gjer, og tverrsektorielt arbeid og samhandling er svært viktig.

I tillegg til å fokusere på livsstilsendringar er sosial ulikskap i helse og tidleg innsats satsingsområde.

Aukra kommune har eit breidt tilbod innan folkehelse og friskliv.

Følgjer du linkane i venstremenyen vidare, kan du lese meir om Frisklivssentralen, Aktiv senior og Aktiv på dagtid.

Du er velkomen som brukar av desse tilboda, les meir og ta kontakt med dei aktuelle personane dersom du lurer på noko.

Tips ein ven Skriv ut