showImage

Førskolelærar ved Barnebo barnehage

Det er ledig stilling som pedagogisk leiar/førskolelærar ved Barnebo med tiltreding snarast. Søknadsfrist er 28. august

 

 

Fram til 01.01.07 60 % stl. av dette er 40 % ped.leiar og 20 % førskolelærar.

01.01.07 – 14.08.07 40 % førskolelærar, med moglegheit for utviding til  60 %.

Stillinga er delt på to avdelingar.

 Støvlar i barnehagen

 

 

 

Løns-og arbeidsvilkår i samsvar med lover, reglement og tariffavtalar.

Den som vert tilsett må legge fram politiattest.

Nærare opplysningar v/ Barnebo-tlf. 71 17 44 21

 

Søknad sendast til Barnebo v/einingsleiar Bjørg Hukkelberg

Sønadsfrist: 28.august 2006

 

Tips ein ven Skriv ut