www.aukra.kommune.no

Tilsette

Søk etter tilsette i Aukra kommune her!

IKT-kontakt i Aukra (ROR IKT): 71 11 11 66
Kontaktinformasjonen til einingane finn du under organisasjon.

Vakttelefon kommunalteknisk drift: 915 16 740
Vakttelefon heimetenester: 481 56 310
 Ansatteliste
Navn Tittel Avdeling Mobil Telefon Epost
Bolghaug, Marianne Pedagogisk rådgjevar Pedagogisk rådgjevar 71171530 Send epost
Borthne, Roald Lars Helsesjef Helse 71171400 Send epost
Bytingsvik, Berit Cesilie Huse Sekretær Pleie- og omsorgstenesta 97158696 Send epost
Böttcher, Martina Susanne 1.sekretær/webredaktør Serviceavdelinga 71171516 Send epost
Dale, Annlaug Post/arkiv Gossen barne- og ungdomsskole 71171470 Send epost
Dale, Monica Miljøterapeut, vernepleiar Pleie- og omsorgstenesta 47024848 Send epost
Drejer, Berit Kulturformidlar Oppvekst og kultur 48127258 71171564 Send epost
Edøy, Torunn Demenskoordinator Pleie- og omsorgstenesta 46827880 Send epost
Eikebø, Hetty Konsulent Helse 71171400 Send epost
Eikebø, Rita Bygn./renovasjon/vaktm. Tekniske tenester 99090492 71171550 Send epost
Engstad, Torstein Andreas Driftsleiar veg/veglys og anlegg Tekniske tenester 48884177 71171558 Send epost
Fagerlie, Oddrun Mary Dahle SFO leiar/merkantil Julsundet skole 90156767 71171487 Send epost
Falkhytten, Heidi Rektor Gossen barne- og ungdomsskole 99532262 Send epost
Frøystad, John Helge Rådgjevar økonomi Pleie- og omsorgstenesta 92423668 Send epost
Garseth, Sissel Oliv Styrar Barnebo barnehage 90604459 71171440 Send epost
Gjelberg, Jon-Gunnar Prosjektleiar bygg Tekniske tenester 91546699 71171559 Send epost
Grøttumsbraaten, Linda Fagarbeider Pleie- og omsorgstenesta 97963739 Send epost
Gundersen, Thora Amanda Fagansvarleg sjukepleiar institusjonstenester Pleie- og omsorgstenesta 97545291 Send epost
Göncz, Geir Janos Kommunalsjef plan og utvikling Kommunalsjef plan og utvikling 97987909 71171506 Send epost
Halvorsen, Siri Einingsleiar institusjonstenester Pleie- og omsorgstenesta 97645133 Send epost
Heim, Walter Stewart Vaktmeister Tekniske tenester 91872790 Send epost
Hjelmås, Ingvald Fagarbeider Tekniske tenester 47380290 Send epost
Hjertvik, Mari Sjukepleiar Helse 71171400 Send epost
Hjertvikrem, Rodi Aleksander Inspektør Julsundet skole 71171882 Send epost
Hoem, Selma Angel Ergoterapeut Helse 47463956 71171413 Send epost
Hoksnes, Heidi Magerøy Helsesøster Helse 48156255 71171431 Send epost
Hopson, Ann-Marie Programrådgjevar Innvandring og integrering 91652731 71171586 Send epost
Hovdenak, Jan Erik Kommunalsjef drift og forvaltning Kommunalsjef drift og forvaltning 92414627 71171517 Send epost
Hustad, Rune Drifts- og prosjektleiar VA Tekniske tenester 94814818 71171562 Send epost
Håseth, Øystein Vaktmeister Tekniske tenester 97174811 Send epost
Ilestad, Ingrid Byggesaksbehandlar Tekniske tenester 71171579 Send epost
Ilestad, Kjetil Brannmeister Brann og redning 47024780 Send epost
Jethon-Wende, Andreas Vaktmeister Tekniske tenester 47629700 Send epost
Julnes, Ann Karin Huse Sjukepleiar Helse 71171400 Send epost
Julnes, Mari Lotte Avdelingsleiar 8.-10. trinn Gossen barne- og ungdomsskole 90133415 Send epost
Julnes, Åse Reidun Adjunkt Pleie og omsorgstenesta 47323672 Send epost
Kjøll, Jens Petter Dagleg leiar Aukra frivilligsentral Oppvekst og kultur 46946044 71171574 Send epost
Kolberg, Hilde Kjersem Saksbehandlar landbruk Tekniske tenester 91340261 Send epost
Kolflåth, Anne Synnøve Nerbøberg Sjukepleiar Helse 71171400 Send epost
Korsvik, Hanna Valved Rektor Julsundet skole 47262637 71171881 Send epost
Kristiansen, Linda Eckhoff Avdelingssjukepleiar heimetenester Pleie- og omsorgstenesta 91604713 Send epost
Larsen, Marita Sjukepleiar Helse 71171400 Send epost
Leiner, Øyvind Try Fysioterapeut Helse 91114266 71171427 Send epost
Lillebostad, Aud Lisbeth Einingsleiar Innvandring og integrering 47714833 71171586 Send epost
Lode, Kjell Leder Tekniske tenester 95258317 71171560 Send epost
Lofstad, Merete Rebnord H. Klinisk vernepleiar Pleie og omsorgstenesta 92221701 Send epost
Malmedal, Mona Iren Spesialsykepleier Pleie- og omsorgstenesta 46818228 Send epost
Melby, Inga Sølvi K. Helse Send epost
Midtbø, Kåre Idar Dr.Riiber/ambulanse Helse 91764912 Send epost
Misund, Ingunn Personalrådgjevar Organisasjonsavdelinga 71171504 Send epost
Mordal, Janne Grete Biblioteksekretær Oppvekst og kultur 71171572 Send epost
Myrdal, Hamed Rådgiver Økonomiavdelinga 71171570 Send epost
Navickas, Mindaugas Driftsoperatør VA Tekniske tenester 96838068 Send epost
Navickiene, Lolita Rådgiver Tekniske tenester 71171563 Send epost
Nerbø, Gerd Teknisk sjef Tekniske tenester 97181669 71171556 Send epost
Nerbøvik, Anne Grete Kontormedarbeidar Julsundet skole 71171880 Send epost
Nerbøvik, May-Tove S Assistent Gossen barne- og ungdomsskole 90224252 Send epost
Nesje, Ove Servicearbeidar Tekniske tenester 47453823 Send epost
Notøy, Svein Rune Arealplanleggar Tekniske tenester 71171533 Send epost
Oksavik, Bente Karin Raknes Avdelingsleiar personal, institusjonstenester Pleie- og omsorgstenesta 41333941 Send epost
Orø, Camilla Hjellset Leiande helsesøster Helse 91325930 71171434 Send epost
Oterhals, Jane Merete Nilsen Programrådgjevar Innvandring og integrering 48287464 Send epost
Otterlei, Anita Raknes Formannskapssekr./kons. Serviceavdelinga 71171510 Send epost
Otterlei, Bjørn Kommunelege Helse 71171400 Send epost
Pettersen, Evy Marita Vassdal Kontor Barnebo barnehage 71171448 Send epost
Pettersson, Svein Hartvig Rådgjevar økonomi Økonomiavdelinga 40496017 71171525 Send epost
Reset, Jon Oskar Driftsoperatør Tekniske tenester 90889860 Send epost
Riksfjord, Bernhard Ordførar Kommunestyret 91869285 71171554 Send epost
Rimstad, Ingrid Husøy Rådmann Rådmannen 45275415 71171505 Send epost
Rindarøy, May Britt Sekretær Helse 71171430 Send epost
Rishaug, Synnøve Karin Styrar Bergetippen barnehage 90571168 71171488 Send epost
Rydheim, Rita SLT-koordinator Oppvekst og kultur 71171566 Send epost
Ræstad, Lene Marita Husøy Ungdomsarbeidar Oppvekst og kultur 71171582 Send epost
Ræstad, Terje Formann Tekniske tenester 47463288 Send epost
Rønning, Astrid Anette Førskolelærer Bergetippen barnehage 71171485 Send epost
Rønstad, Fredrik Økonomikonsulent Økonomiavdelinga 71171523 Send epost
Sandøy, Anne Jorunn Kultursjef Oppvekst og kultur 95907055 71171575 Send epost
Skarshaug, Hanne Margrethe Sporsem Assisterande styrar Barnebo barnehage 71171449 Send epost
Skeide, Liv Kamilla Sjukepleiar Helse 71171400 Send epost
Småge, Wenche Elin Leiar Bergtun, avlastning og støttekontakt Pleie- og omsorgstenesta 48056646 Send epost
Solberg, Malin Kulturskolerektor Oppvekst og kultur 93266609 71171495 Send epost
Solbu, Anne Emilie Haugen Sjukepleiar Pleie og omsorgstenesta 91897565 Send epost
Solem, Anne Berit Konsulent løn Økonomiavdelinga 71171520 Send epost
Solem, Idun Konsulent Pleie og omsorgstenesta 48191356 Send epost
Solem, Ingunn Sandnes Avd.leiar 1.-4. trinn Gossen barne- og ungdomsskole 90199702 Send epost
Sporsheim, Marion Merkantil Pleie- og omsorgstenesta 91631762 Send epost
Sporsheim, Rannveig Høghaug Personalsjef Organisasjonsavdelinga 95268065 71171513 Send epost
Stavik, Asgeir Driftsleiar hjelpemiddel Pleie- og omsorgstenesta 91131510 Send epost
Stavik, Bjørge Fagleiar geomatikk Tekniske tenester 71171526 Send epost
Stavik, Heidi Salomonsen Fagarbeidar Pleie og omsorgstenesta 47484574 Send epost
Stenberg, Marianne Helsesøster Helsestasjon 48881851 71171479 Send epost
Søreide, Aaslaug Servicesjef Serviceavdelinga 90088578 71171515 Send epost
Tautra, Ingunn Konsulent Økonomiavdelinga 71171524 Send epost
Thorsen, Marit Kathrine Sjukepleiar psykisk helse Pleie- og omsorgstenesta 90367950 Send epost
Todal, Kari Johanne Arkivkonsulent Serviceavdelinga 71171503 Send epost
Tomren, Nina Kristin Einingsleiar heimetenester Pleie- og omsorgstenesta 90602621 Send epost
Varhaugvik, Erna Lovise Økonomisjef Økonomiavdelinga 97560733 71171527 Send epost
Varhaugvik, Geir Dagfinn Formann VA Tekniske tenester 48990895 Send epost
Varhaugvik, Jan Ove Driftsoperatør VA Tekniske tenester 41644780 Send epost
Vengen, Jostein Avd.leiar 5.-7. trinn Gossen barne- og ungdomsskole 90196346 Send epost
Venås, Miriam Fagleiar kulturskole, vokal/kor Oppvekst og kultur 98405406 71171496 Send epost
Viken, Therese Stokke Fysioterapeut Helse 97160713 71171433 Send epost
Vikhagen, Tonje Helsesøster Helse 40448035 71171882 Send epost
Vågen, Jermund Saksbehandlar landbruk Tekniske tenester 97570799 Send epost
Xavier, Margaret Ruth Rekneskapsmedarbeidar Økonomiavdelinga 71171570 Send epost
Æsøy, Tove Charlotte Folkehelsekoordinator Oppvekst og kultur 98612740 71171577 Send epost
Øverbø, Anne Elin Biblioteksjef Oppvekst og kultur 41681073 Send epost
Navn Tittel Avdeling Mobil Telefon Epost
Tips ein ven Skriv ut