FERIEVIKARIAT 2006, Pleie- og omsorgstenesta

I perioden frå ca 20.06.- 15.08.06 treng kommunen ferievikarar til Aukraheimen, Heimetenesta og til Bergtun. Vi ønsker og søknader frå studentar innen pleie- og omsorgsfag, eller andre personar med relevant praksis, velkomne.

I perioden frå ca 20.06.- 15.08.06 treng kommunen slike ferievikarer:

 

Arb.stad Aukraheimen:

1. Sjukepleiarar dag/natt

2. Hjelpepleiarar / omsorgsarbeidar dag/natt

3. Assistent pleie, reinhald, vaskeri

4. Kokk, assistent kjøkken

5. Aktivitør

 

Arb.stad Heimetenesta:

6. Sjukepleiarar

7. Hjelpepleiarar

8. Omsorgsarbeidarar / heimehjelparar

 

Arb.stad Bergtun:

9. Miljøarbeidarar/assistent dag/natt

 

Vi ønsker og søknader frå  studentar innen pleie- og omsorgsfag, eller andre personar med relevant praksis,  velkomne. Det blir lagt vekt på personlege kvalifikasjonar.  Aldersgrense: 18 år.

Det må gå fram av søknaden  kva for vikariat de prioriterer, og i kva for periode de kan arbeide.

Ein ser det som fordel at søkjarane kan arbeide storparten av perioden.

 

Søkarar til heimetenesta må ha sertifikat for bil.

 

Løn og tilsetting etter gjeldande lover, reglement, tariffavtale.

Sjukepleie- og vernepleiestudentar får ekstra løn for påbegynt utdanning.

Oppl. om stillingane får du ved å henvende deg til den enkelte avdeling:

Aukraheimentlf. 71 17 11 30

Heimetenestatlf. 71 17 15 00

Bergtun            tlf. 71 17 30 02

 

Søknad med kopi av godkjente attestar og vitnemål,  skal sendast til:

Pleie og omsorgstenesta, Aukraheimen 6480 AUKRA eller e-post: post@aukra.kommune.no

 

Søknadsfrist for alle stillingane: 24.03.06

 

Tips ein ven Skriv ut