www.aukra.kommune.no

Feieavgift

Med heimel i «Lov om brannvern m.v.», § 28, vedtek kommunestyret at feiegebyret frå 01.01.2018 skal vere kr 438,- per bygning.

Vedteke i k-sak 96/17.
 

Tips ein ven Skriv ut