Feieavgift

Med heimel i «Lov om brannvern m.v.», § 28, vedtek kommunestyret at feiegebyret frå 01.01.2017 skal vere kr 486,- per bygning.

Vedteke i k-sak 103/16.
 

Tips ein ven Skriv ut

Tenesteforklaringar