www.aukra.kommune.no

kvitveis

Demensomsorg

Dagsenter for heimebuande personar med demens er ope tre dagar per veke - måndag, onsdag og torsdag.
Om du har spørsmål eller treng hjelp i forhold til demenssjukdom, ta kontakt med demenskoordinator, fastlege eller heimetenesta.

Kontakt:
Demenskoordinator Torunn Edøy tlf. 468 27 880
Vakttelefon heimeteneste: 418 59 000

Tips ein ven Skriv ut