Vigsel

 

Vigsel i Aukra kommune

Følg stega nedanfor

De får ein attest frå Skatteetaten

Attesten blir sendt til dykk i posten*, med mindre de har oppgitt vigslar si adresse i eigenerklæringane. Då blir attesten sendt berre direkte til vigslar.

Attesten er gyldig i 4 månader.

Dersom de ikkje oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap, får de brev i posten. Er de ueinige i vedtaket, kan de klage til Fylkesmannen der ein av dykk bur.

* Dersom de bur på ulike adresser, vert attesten sendt til den av dykk som er eldst.