Dagsenter

Førebyggande teneste som kan medverke til at brukarar kan greie å bu lengre i eigen heim.

Aukra kommune driftar 4 forskjellige dagsenter

  • For eldre heimebuande er det dagsenter på Gamlestua Aukraheimen. Dagsenteret er ope 3 dagar pr veke, tysdag, onsdag og fredag. Tenesta blir ytt etter søknad og behovsprøving.
  • Dagsenter for menneske med funksjonshemming vert drifta av Bergtun bufellesskap ved Aukra dagsenter. Tenesta er behovsprøvd etter søknad. Opningstid: måndag, onsdag og torsdag.
  • Dagtilbod psykisk helse har lokalar ved dagsenter Solbakken. Tenesta er behovsprøvd etter søknad og ope på tysdag og fredag.
  • Dagsenter for personar med demens har lokaler ved dagsenter Solbakken. Tenesta er behovsprøvd etter søknad og ope mandag, onsdag og torsdag.
Tips ein ven Skriv ut