gul sommerblomst

Dagsenter psykisk helse

Målgruppe er personar med psykiske vanskar

Frå 12. februar 2016 vert dagsenter for psykisk helse avslutta i den noverande forma.

Dagsenteret for psykisk helse er i ferd å etablere tilbod tilpassa den einskilde som har behov for teneste / tiltak. Dagsenteret, som har ope tysdagar og fredagar, brukar lokala til base for tiltak til den einskilde brukar som har vedtak om teneste. Tiltak om teneste er individuelt eller grupperetta aktivitet ved senteret eller meir utadretta mot samfunnet. Søknadsskjema ligg i høgremenyen.

Kontakt:
Postadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
e-post: post@aukra.kommune.no
Heidi Sporsem Telefon 474 84 574
Einingsleiar Jorunn Hurlen tlf 71 17 14 22 / mobil 480 62 984
 

Tips ein ven Skriv ut