gul sommerblomst

Dagsenter psykisk helse

Målgruppe er personar med psykiske vanskar.

Dagsenteret for psykisk helse er i ferd å etablere tilbod tilpassa den einskilde som har behov for teneste / tiltak. Dagsenteret, som har ope tysdagar og fredagar, brukar lokala til base for tiltak til den einskilde brukar som har vedtak om teneste. Tiltak om teneste er individuelt eller grupperetta aktivitet ved senteret eller meir utadretta mot samfunnet. Søknadsskjema ligg i høgremenyen.

Kontakt:
Heidi Sporsem Telefon 474 84 574
 

Tips ein ven Skriv ut