www.aukra.kommune.no

Aukra dagsenter

Dagsenter for bebuarane ved Bergtun bufellesskap

Dagtilbod for funksjonshemma ved Aukra dagsenter

 • Måndag kl. 09.30 - 14.00
 • Onsdag kl. 09.30 - 14.00
 • Torsdag kl. 09.30 - 14.00

Kva gjer vi på?

Brukarane har tilrettelagte arbeids- og treningsoppgåver:

 • Vedproduksjon for sal
 • Makulering av konfidensielle papir
 • Brukte frimerker blir sendt til Tubfrim. Vi tek gjerne imot brukte konvolutter med frimerker på.
 • Vask av mopper, håndduker m.m. til kommunale virksommheiter og frisører.
 • Køyreoppdrag innad i kommunen.
 • Lage benkar og bord til turstiar, barnehagane og for privat sal.

Har du lyst å stikke innom er du hjarteleg velkomen.

Kostar det noko?

Tilbodet er gratis.

Slik søkjer du

 • Fyll ut søknadsskjemaet som du finn i høgremenyen.
 • Du må velje kva dagsentertilbod du søkjer på.
 • Søknaden vert behandla fortløpande

Klage på vedtak

Vedtak om dagtilbod er eit enkeltvedtak som du kan klage på. Klagefristen er 3 veker frå du fekk vedtaket frå kommunen. Klagen sender du til:

Aukra kommune
Nyjordvegen 12
6480 Aukra

eller til post@aukra.kommune.no

Kontakt:
Avdelingsleiar Wenche Elin Småge, tlf. 71 17 14 73
 

Tips ein ven Skriv ut