kvitveis

Dagsenter for heimebuande personar med demens

Føremålet:

  • Aktivisere, stimulere, gje gode opplevingar og ein meiningsfull kvardag i trygge rammer for heimebuande personar med demens
  • Avlaste pårørande

Tilbodet vert behovsprøvd etter søknad. Det vert vurdert kven som har utbytte av tilbodet.
Tilbodet inneheld matlaging og måltid, hjelp til handling, individuell aktivisering, trim, turar,besøke andre instansar, mental stimulering og sosial kontakt. Gruppeaktivitetar som mimregrupper, song- og musikk, orientering, diskusjonsgrupper og lese aviser med notidsfokus er og aktivitetar ved dagsenteret.

Dagsenteret vil iverksette pårørandeskole og pårørandegruppe i samarbeid med Demenskoordinator. Tiltaka vert annonsert.

Dagsenter for heimebuande personar med demenssjukdom har eigabetaling

Kontakt:
Dagsenter tlf. 918 97 565
Demenskoordinator Torunn Edøy tlf. 468 27 880
Vakttelefon heimesjukepleien 418 59 000
 

Tips ein ven Skriv ut