Folk i farta

Dagsenter for eldre ved Gamlestua Aukraheimen

Dagsenter for eldre ved Gamlestua ved Aukraheimen er ope 3 dagar i veka frå kl 9:00 til 15:30. Målgruppe er eldre heimebuande.

Dagsenter for eldre ved Gamlestua Aukraheimen er behovsprøvd. Brukarane blir henta og bringa i drosje. Tilbodet inneheld ulike aktivitetar, underhaldning og av og til turar. På onsdag er det "Karadag". Det vert servert mat. Tilbodet er organisert under Eining heimetenester.

Brukarane betalar eigenandel.

Aukra kommune gjer oppmerksam på at dagsenteret har redusert opningstid i ferietida om sommaren.

Kontakt:
Besøksadresse: Aukraheimen, Aukravegen 303, 6480 Aukra
Postadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
e-post: post@aukra.kommune.no
Telefon 71 17 11 30 / 71 17 14 23
Vakttelefon heimesjukepleien: 418 59 000

Einingsleiar Jorunn Hurlen tlf 71 17 14 22 / 480 62 984
Avdelingssjukepleiar Linda Eckhoff tlf 71 17 14 38 / 916 04 713

Tips ein ven Skriv ut