Folk i farta

Dagsenter for eldre ved Gamlestua Aukraheimen

Dagsenter for eldre ved Gamlestua ved Aukraheimen er ope 3 dagar i veka frå kl 9:00 til 15:30. Målgruppe er eldre heimebuande.

Dagsenter for eldre ved Gamlestua Aukraheimen er behovsprøvd. Brukarane blir henta og bringa i drosje. Tilbodet inneheld ulike aktivitetar, underhaldning og av og til turar. På onsdag er det "Karadag". Det vert servert mat. Tilbodet er organisert under Eining heimetenester.

Brukarane betalar eigenandel.

Aukra kommune gjer oppmerksam på at dagsenteret har redusert opningstid i ferietida om sommaren.

Tips ein ven Skriv ut