Byggsøk


Aukra kommune har vald å nytte ByggSøk for å handsame elektroniske saknadar.

Ønskjer du å sende byggesøknaden over internett?
Aukra kommune tek imot elektroniske byggesøknader. Gå til ByggSøk som er eit offentleg system for utfylling av søknader på nettet.

Tips: Les brukarrettleiinga!
 
Tips ein ven Skriv ut