Bygging

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling 2018

Gebyr for kommunen sine tenester vert vedtatt av kommunestyret kvart år. Satsane er gjeldande frå 01.01.2018

01. januar 2018

Artiklar og nyheiter