Heim/Planportal/Vedtekne/Budsjett- og økonomiplanar

Budsjett

Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 - 2020 1_570x806

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 -2020

Budsjett- og økonomiplana er eit sentralt politisk styringsdokument. Budsjettet omfattar heile kommunen si verksemd og gir oversikt over forventa inntekter og utgifter i eit gitt år.

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Høyringsperioden er avslutta. Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

Tips ein ven Skriv ut