Budsjett

Framside Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Budsjett- og økonomiplana er eit sentralt politisk styringsdokument. Budsjettet omfattar heile kommunen si verksemd og gir oversikt over forventa inntekter og utgifter i eit gitt år.

Budsjett 2018 og vedteke økonomiplan 2018-2021

Tips ein ven Skriv ut