Kommunale planar

Bruk av utbyggingsavtalar

Etablering av heimel for å kunne gjere avtaler med private utbyggarar – høyring

Aukra kommune viser til plan- og bygningslova kapittel 17 og vil legge til rette for å kunne bruke utbyggingsavtalar.

Formannskapet har gjort vedtak om å høyre avtalegrunnlaget.

 

Sakspapira finst her.

 

Merknader til høyringsframlegget  sendast innan 25.10.2014 på epost til:

post@aukra.kommune.no 
Merk eposten med "Utbyggingsavtalar"

eller via post til:

Aukra kommune
Aukraringen 25
6480 Aukra

Tips ein ven Skriv ut