Vatn frå krane

Brot på vassledning på Julsundet. Bortfall av vatn.

Det er no eit brot på ei vassledning på Julsundet.

Abonnentane vil oppleve at tilgangen på vatn vil verte borte ei stund. Det vert jobba for å få dette på plass så snart som råd.

Det vil bli varsla på sms når vatnet er tilbake.

Tips ein ven Skriv ut