Vinterveg

Brøyting kommunale vegar og plassar 2017- 2022

Aukra kommune skal ut med anbod på kommunal brøyting og vintervedlikehald for perioden 2017- 2022

Aukra kommune vil halde eit felles møte for interessentar på kommunehuset i Aukra 15.06.17 kl 13.00

For nærare informasjon, ta kontakt med Aukra kommune ved Eining TEB

 

Tips ein ven Skriv ut