www.aukra.kommune.no

energisentral og brannstasjon

Brann og beredskap

Naud- og vakttelefonar:
Melde frå om brann og ulykker, ring 110
Ved andre forhold, ring Molde brann- og redningsteneste 71 19 18 00
eller vakttelefon kommunalteknisk drift 915 16 740

Utrykkingstenesta til Aukra brann og redning har eit mannskap på 20 personar på deltid. Dei er fordelt på 4- manns lag i rullerande vakt. Tårnet på brannstasjonen.jpg

Aukra kommune har avtale med Molde kommune om samarbeid kring brannvern. Samarbeidet omfattar felles brannsjef, leiar beredskap, leiar førebyggjande og førebyggjande oppgåver, feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Det førebyggjande arbeidet er informasjons- og motivasjonstiltak, oppfølging av farlege stoff, samt brannførebyggjande sakshandsaming. Les meir på Molde kommune sine heimesider.

Har du spørsmål om brannvern eller andre brannfaglege saker kan du kontakte Molde kommune ved Molde brann- og redningsteneste, anten gjennom sentralbordnummer 71 19 18 00, eller send ein e-post brannvesen@molde.kommune.no

 

Tips ein ven Skriv ut