www.aukra.kommune.no

Bevillingar

Kunnskapsprøva - alkohollova
Før du tar prøven, må du betale inn eit gebyr på kr 400,-. Prøven kan du ta fleire gonger dersom du ikkje står. Du må betale gebyr for kvar oppmelding.

Skjenkebevilling for eit enkelt høve
Ambulerande skjenkeløyve og løyve for eit enkelt høve: kr 340,- per løyve/arrangement.

Etablerarprøva - serveringslova
Før du tar prøven, må du betale inn eit gebyr på kr 400,-. Prøven kan du ta fleire gonger dersom du ikkje står. Du må betale gebyr for kvar oppmelding.

Tips ein ven Skriv ut