www.aukra.kommune.no

Brannbil fra Aukra Brann og redning sett fra siden

Beredskap

Nød - og vakttelefonar:
Melde frå om brann og ulykker,  ring 110
Ved andre forhold, ring Molde brann- og redningsteneste 71 19 18 00

Utrykkingsstyrken til Aukra brann og redning har 20 deltidstilsatte fordelt på 4 -mannslag i rullerande vakt. På Gossen er det Aukra brann- og redning som rykker ut ved brann og andre akutte ulykkessituasjonar. På fastlandsdelen av kommunen er det Molde brann- og redningsteneste som rykker ut.

Brannstasjonen ligg sentralt plassert på Falkhytten. Det betyr at det er relativt kort utrykkingstid til dei fleste stader på Gossen.

Aukra brann- og redning har 4 bilar til disposisjon. Det er 2 mannskapsbilar, ein bil til befalsvakta og ein uniformert privatbil.

 

 

Tips ein ven Skriv ut