4 barn som sitter på vegen

Hovudopptak barnehage 2017/2018

Det er tid for å søkje plass i barnehagen. Søknadsfrist er 1. mars 2017.

17. januar 2017
Barn som balanserer på ein trestamme

Barnehageplass i Aukra

FRISTEN FOR Å SØKJE TIL HOVEDOPPTAKET ER 1.MARS KVART ÅR.

 

 

 

 

16. februar 2015