Falkhytten

Barnebo flyttar ut av huset på Falkhytten

Frå 15.august 2014 er huset vårt på Falkhytten, med avdelingane Nordistauå og Søristauå, lagt ned. Barna flyttar til avdelingane våre på Furutun og på Riksfjord.
På Furutun vert den nye avdelinga opna. Den heiter Røsslyngen. Furutun har 4 småbarnsavdelingar.

Avdelingane våre på Aukratun skal flytte til Riksfjord når rehabiliteringa av bygget der er ferdig i løpet av barnehagåret 2014 - 2015. Aukratun og Riksfjord har til saman 4 storbarnsavdelingar.

Vi vil da så snart som råd vere samla under to tak, på Furutun og mellombels på Riksfjord. Nytt bygg er i økonomiplana tenkt ferdigstillt på Aukratun-tomta i 2018.

Tips ein ven Skriv ut