Bilde av ein sluk

Avløp

Aukra kommune etablerer, drifter og vedlikeheld offentlege avløpsanlegg. Hensikten er å samle opp avløpsvatn, transportere vatnet til eigna renseanlegg og sleppe det rensa vatnet ut i ein vassforekomst. Anlegget skal førebygge forureining av miljøet og hindre overfløyming.

Med avløpsvatn meines vatn frå bustader og næringsliv, dvs både sanitær og industrielt avløpsvatn, og overvatn/drensvatn. Kommunen har ansvar for utslepp frå det offentlege avløpsanlegget.
 

Tips ein ven Skriv ut