Barn som leiker med dukker

Våre 8 avdelingar

Barnebo barnehage 8 avdelingar. 4 småbarnsavdelingar på Furutun og 4 storbarnsavdelingar på Riksfjord.

20. mai 2014

Blåklokka

Blåklokka er ei småbarnsavdeling med 9 plassar frå 1-3 år. Grunnbemanninga er ein førskolelærar og to assistentar. Avdelinga held til på Furutun.

27. mai 2014

Kvitveisen

Kvitveisen er ei småbarnsavdeling med 9 plassar frå 1-3 år. Grunnbemanninga er ein førskolelærar og to assistentar. Avdelinga er på Furutun.

27. mai 2014

Skogstjerna

Skogstjerna er ei småbarnsavdeling med 9 plassar frå 1-3 år. Grunnbemanninga er ein førskolelærer og to assistentar. Avdelinga held til på Furutun.

27. mai 2014

Røsslyngen

Røsslyngen er ei småbarnsavdeling med 9 plassar frå 1-3 år. Grunnbemanninga er ein førskolelærar og to assistentar. Avdelinga er på Furutun.

27. mai 2014