Aukra kulturskole

Aukra kulturskole

Aukra kulturskole skal gje eit frivillig opplæringstilbod til alle kommunens innbyggjarar innan kulturfaga med vekt på å utvikle kunstnariske og skapande evner. Kulturskolen skal utvikla elevanes evner utifrå den einskildes føresetnadar, slik at dei kan få ein meiningsfylt og stimulerande fritidsaktivitet og eit grunnlag for ei seinare yrkesutdanning.