www.aukra.kommune.no

Nettbutikk

Velkomen til den nye nettbutikken for Aukra kommune sine bokutgivingar. Her kan du lett få oversikt og få tetta igjen eventuelle manglar du skulle ha i bokhylla di.  

Aukra gjennom tidene 2018
Aukra gjennom tidene 2018

Aukra gjennom tidene 2018

I Aukra gjennom tidene 2018 kan du lese om bryllupsskikkar på Gossen, rutebåten Legona, handelsvirksomhet på Rindarøy og Gossen og andre interessante artiklar.

Aukra gjennom tidene 2017
Aukra gjennom tidene 2017

Aukra gjennom tidene 2017

Her kan du lese om Andreas Hagås, kaptein i IR11, si dagbok frå krigen. Du får også eit godt innblikk i produksjon av hermetikk i Løvika og Kjølingen fiskemottak fordelingsbedrift.

Aukra gjennom tidene 2016
Aukra gjennom tidene 2016

Aukra gjennom tidene 2016

Dette er ei innhaldsrik bok kor du mellom anna kan lese om Røsøyvåg Motorverksted som blei grunnlagt i 1916 av Peder M. Hjertvik. Om «LAMAS» og den dramatiske redningsaksjonen av mannskapet ombord på «Albert». Eller få bete innsyn i dialekt-ord og uttrykk frå Alf A. Sæter sin barndom på Gossen.

Aukra gjennom tidene 2015
Aukra gjennom tidene 2015

Aukra gjennom tidene 2015

I denne boka finn du fleire artige artiklar om Fotball på Sør-Gossen. Her kan du lese kjærleikshistoria om Peder som følgde etter sin Sally Augusta  til Amerika 1891,eller du du kan sjå brennevinets plass i norsk kosthald på 1700-talet.  

Aukra gjennom tidene 2014
Aukra gjennom tidene 2014

Aukra gjennom tidene 2014

Les om Garden Medvold som tidligare var eit sentrum i Julsundet, med både postkontor, telefonstasjon og butikk. Du kan også lese om Solem Skole på 1950-tallet. Dette er eit sjarmerande stykke lesing som både fortel om undervisninga, og om korleis forfattaren hugser skuledagane sine. Ein anna artig artikkel å trekke fram frå denne utgåva er ein som fortel om årelating, kopping og blodigletrbrukt i heimane.

Aukra gjennom tidene 2013
Aukra gjennom tidene 2013

Aukra gjennom tidene 2013

Denne utgåva kan mellom anna by på historia til Rød bedehus, storsildfiske i 1928 og Sigmund Christian Dick som var sokneprest i Aukra frå 1857 til 1871. Samt den bemerkelsesverdige historia om Ingvald Bernhard Sporsheim som fikk Carnegies heltefondsmedalje for si redningsdåd i 1924.

Aukra gjennom tidene 2012
Aukra gjennom tidene 2012

Aukra gjennom tidene 2012

Dette er ei svært innhaldsrik bok med mange små artiklar. Her kan du mellom anna lesa om nybyggarliv i Montana i 1911, Solem og Rindarøy – minne frå skuletida og om korleis man treska korn før i tida.

Aukra gjennom tidene 2011
Aukra gjennom tidene 2011

Aukra gjennom tidene 2011

Les portrettet av revefarmar, sigarprodusent og fotograf Johann Halvorsen Nerbøvik.

Du kan også lese om nokon av nasjonalskattane som har sitt opphav i Aukra. Brudesølvet som i dag har sin plass på Norsk folkemuseum i Oslo og Treøringen frå Julsundet som truleg er den eldste bevarte opne båten i Romsdal, som du i dag finn i båthallen på fiskerimuseet.  

Aukra gjennom tidene 2010
Aukra gjennom tidene 2010

Aukra gjennom tidene 2010

I denne utgåva kan du mellom anna lese om sjøormen som blei observert utanfor Julsundet i 1746, historia om Rindarøy, eldre klesdrakter frå vårt distrikt og gamle værteiken. Du kan også lese augeviteskildringa til Olaf Blomsnes av Roktarforliset og piloten Jakub Bargielowski si skildring av luftkampane mot tyskarane 7. desember 1944.

Aukra gjennom tidene 2008-2009
Aukra gjennom tidene 2008-2009

Aukra gjennom tidene 2008-2009

I denne utgåva kan du lese om bestemmingane for orden og tugt som var gjeldene på nord-Aukra i 1939. Forbodstida (1916-27) og dei store beslaga av sprit lensmann Hole gjorde. Eller Gossingane som hjelpte jødar på flukt.

Aukra gjennom tidene 2007
Aukra gjennom tidene 2007

Aukra gjennom tidene 2007

Her kan du lese den rørande historia om korleis soknepresten og dr. Engdal gjekk i hop om å stelle til litt ekstra for dei russiske fangane på julaftan. Du kan lese om småkvalfangst i eit godt tidsbilete frå Røssøyvågen først i sekstiåra. Og du kan få sjå krigen gjennom barnas auger i tre utalte skulestilar frå 1945/46.

Aukra gjennom tidene 2003, Ord og bilde- stor utgave
Aukra gjennom tidene 2003, Ord og bilde- stor utgave

Aukra gjennom tidene 2003, Ord og bilde

I denne praktutgåva av Aukra gjennom tidene finn du fyst og fremst mange flotte foto av både nyare og eldre slag. I tillegg finn du også nokon flotte artiklar, som til dømes artikkelen til Inger Johanne Småge Kårstein om utvandring frå Aukra til Amerika og Knut Rød sin artikkel om fiske og fangst.

Aukra gjennom tidene 1995, stor spesialutgave om 2.verdenskrig i Aukra
Aukra gjennom tidene 1995, stor spesialutgave om 2.verdenskrig i Aukra

Aukra gjennom tidene 1995, stor spesialutgave om 2.verdenskrig i Aukra

Du kan bla i den digitale utgåva på Nasjonalbiblioteket.no

Aukra gjennom tidene 1993- okkupasjonsåra
Aukra gjennom tidene 1993- okkupasjonsåra

Aukra gjennom tidene 1993- okkupasjonsåra

Boka gir eit fullstendig bilde av livet under okkupasjonen, med små kvardagshendingar, Tvangsevakueringa og rømde russefangar. Du kan bla i den digiale utgåva på Nasjonalbiblioteket.no

Aukra gjennom tidene 1992
Aukra gjennom tidene 1992

Aukra gjennom tidene 1992

I denne boka kan du mellom anna lese om Hollingsæter Trevare, Seterdrifta i Julsundet og Albert Lyngvær si forteljing om korleis det var å prøve seg som småkvalfiskar i 1939.

Aukra gjennom tidene 1990
Aukra gjennom tidene 1990

Aukra gjennom tidene 1990

Her kan du lesa om Gossen Sanitetsforening som blei starta opp i 1909 i Aukra. Du finn og eit veldig grundig stykke arbeid av Knut Rød, kor han kartlegg båtane og båteigarane i etterkrigstida. Dette er også ei bok som viser et spekter av enkeltmenneskjer. Ikkje berre dei ekstraordinære, men også heilt vanlige menneskjer som har levd og dødd her.

Aukra gjennom tidene 1978
Aukra gjennom tidene 1978

Aukra gjennom tidene 1978

Les om jordmødrene i Aukra, yrkets historiske bakgrunn og kvinnene som utførde jobben frå Ingrid Polveldser i 1803 til den siste som gikk av i 1972. Hollenderskipet som kom på grunn i Løvika og ga opphav til namnet «skipshugen» i 1747. Skolen si byrjing og utvikling i Aukra.

Folkeminne frå ytre Romsdal av Mads Hukkelberg
Folkeminne frå ytre Romsdal av Mads Hukkelberg

Folkeminne frå ytre Romsdal av Mads Hukkelberg

Dette er ei artig lita bok laga på innsamlingane av Mads Hukkelberg (1868-1957). Hans arbeid med å samla inn alt frå songar, overtru, bryllaupstradisjonar og historier gir et unikt innblikk i folkloren og kulturen her i området. Du kan bla i den digitale utgåva på Nasjonalbiblioteket.no

Kart, Gossen festning og flystasjon (1940-1945)
Kart, Gossen festning og flystasjon (1940-1945)

Kart, Gossen festning og flystasjon (1940-1945)

HER KAN DU BESTLLE

Tips ein ven Skriv ut