Vigsel

 

Vigsel i Aukra kommune

Følg stega nedanfor

Attesten må sendast til vigslar

Dersom prøvingsattesten vert sendt til dykk i posten, må den sendast vidare til vigslar.

NB! Viktig at de oppgir vigslar sitt namn og adresse i eigenerklæringane dykkar, slik at ikkje prøvingsattesten vert sendt feil. Skatteetaten sender då attesten direkte til vigslar og ikkje heim til dykk.