Asfaltering

Asfaltering

I Aukra kommune er det no ca 42 km  bilveg og 17 km gang/sykkelveg som kommunen har veghaldaransvar for. Ca 40 km av bilvegnettet har asfaltdekke.

Årleg har kommunen reasfaltering/fornying på vegnettet. Dette vert gjort etter behov og etter reparasjonar etter gravearbeid.

Tips ein ven Skriv ut