Årsplan for Bergetippen barnehage (klikk her!)

Vi har ein årsplan som gjeld for eitt barnehageår om gongen. Ny årsplan blir vedteke i barnehagen sitt samarbeidsutval kvar haust.

Årsplan for 2013-2014 (PDF)
Årsplan for 2014-2015 (PDF)
Årsplan for 2015-2016 (PDF)
Årsplan for 2016-2017 (PDF)

Årsplana er delt i fleire delar:
- Informasjonsheftet "Bli kjent med Bergetippen barnehage" - som ligg i høgremenyen når du klikkar på Bergetippen barnehage.
- "Årsplan for 201?-201?" er ei plan for eit barnehageår om gongen. Der står det meir utfyllande kva vi jobbar med og korleis vi gjer det. Denne plana gjeld for heile barnehagen,  og det blir lagt link til den rett over denne teksten så snart den er vedtatt av Samarbeidsutvalet ved oppstart av nytt barnehageår.
- Månadsplaner blir sendt ut på epost til foreldra på den avdelinga der barnet går. Her står det om kva denne avdelinga jobbar med i ein kortare periode om gongen.

Tips ein ven Skriv ut