Aukradagen

Årets Aukraværing

Kven nominerer du?

Ein person, ei bedrift eller ein organisasjon - som har stimulert til nyskaping og positivisme, initiativ og skaparkraft i Aukra, som gjer Aukra til ein ”fole bra” kommune å bu i.

Her er statuttane som ligg til grunn for utmerkinga ”Årets Aukraværing”:

1. Formålet med prisen er å stimulere til nyskaping og positivisme, samt utmerke initiativ og skaparkraft i Aukra. Prisen skal gå til personar, bedrifter eller organisasjonar som på ein eller annan måte har bidrege til- eller med dette i det føregåande år.

2. Ein jury vurderer kandidatane og utpeikar ein vinnar.

3. Prisen kan overrekkast éin gong i året. Overrekkinga skjer på Aukradagen, eventuelt på Aukras kommunes julearrangement før jul.

Din nominasjon sendas til Kultursjef, Anne Jorunn Sandøy 

Påmeldingsfrist 1.juni.

Rudolf Iversen, årets Aukraværing2016Rudolf Iversen, Årets Aukraværing 2016

Tips ein ven Skriv ut