Anbod: Levering og montering av veglysanlegg ved Hellegota og Hogsnes

Aukra kommune innbyr med dette entreprenørar til tilbodskonkurranse om levering og montering av el-materiell under terskelverdiane, med tilbodsfrist 04.06.2018 kl. 12:00.

Send eller lever tilbod til:
Aukra kommune
Tekniske tenester
Nyjordvegen 12
6480 Aukra

Merk tilbodet med "Tilbod levering til veglys Hellegota og Hogsnes".

Det er tilbydars ansvar at tilbodet vert tatt imot til rett tid og stad.

Som tilbodsgrunnlag gjeld følgjande dokument samt eventuelle spørsmål frå tilbydarar eller tilleggsopplysningar:

Prisførespurnad på levering og montering av veglysanlegg ved Hellegota og Hogsnes
Veglys Hellegota
Veglys Hogsnes
Kvalifikasjonsskjema

 

Tidlegare anbod
Tips ein ven Skriv ut