Tusten Skiheiser

Alpinutstyr

Aukra kommune har alpinutstyr i fleire variantar.

Det er ikkje langt unna gode alpinanlegg, der du kan setje utfor og la deg nyte bakkane og naturen omkring. Med utstyr frå Aukra kommune skal du kunne kjenne deg trygg,

  • Bruk av alpinutstyr krev at lånetakar sjølv justerer bindingar i forhold kven som skal bruke skia.
  •  Aukra kommune er ikkje ansvarleg for eventuelle personskader knytt til bruken av utstyret.

I venstremenyen kan du velje mellom ski, stavar, hjelmar og sko.