Småbarnstrall

Tilbod for barn 1-4 år med foreldre/føresette.
kl. 16-1645 Sal av mat på voksenopplæringa.
kl. 1645-1730: Musikkleik på kulturskolen
Påmelding på facebook "småbarnstrall" for kvar veke.

Arrangør: AUKRA KULTURSKOLE
: Vaksenopplæringa/kulturskolen
Tid: mandag 28. mai 16:00