Bilde av Aukrakart

Adressering

Kommunen har arbeidd med adressering av eigedommane i kommunen. Nedanfor finn du informasjon om dei nye vegnamna i Aukra kommune.
 
Kart med vegnamn i Aukra kommune
 

Vegnamn vedteke i 2016

Hans Mevolds veg Mevold-felt
Langnesvegen Mevold-felt

 

Vegnamn vedteke i 2015

Depelhaugvegen Torhaugmyra bustadfelt
Trondselvvegen Torhaugmyra øst
Myrullvegen Torhaugmyra øst
Tyttebærvegen Torhaugmyra øst
Fossvegen Torhaugmyra øst
Sørsidevegen Veg frå Fræna grense til kryss ferjekai
Nedre Nybøvegen       Gossen feriesenter (Breivika)
Digernesvegen Gossen feriesenter (Breivika)
Tausahaugvegen Industriområdet i Julsundet
Blom (områdeadresse) Ved Nerbøstranda
Vikaneset (områdeadresse) Julsundet


Vegnamn vedteke i 2013

Hukkelberget Veg frå Berglia til Buktavegen - Hukkelberg
Solbakken Veg frå Aukravegen til Nautnesvegen - Byggefelt Falkhytten Sør
Flatvoll Veg frå Riksfjordvegen - Flatvoll
Paul Oberts veg Veg frå Strandavegen til Bergvegen - Byggefelt Nerbøberg
Høgamyra Veg frå Hogsneset til Kråkeneset - Hogsneset
Kornbakken Hogsneset - byggefelt Kornbakken
Skarhaugvegen Veg frå Eikrem til Nylandsvegen
Kyrkjebakken Veg frå Sporsemvegen til Kyrkjebakken
Birtingvegen Veg frå Løvikvegen (Skarshaug) til "Amund-Karen"
Maursetvegen Veg frå Løvikvegen (Skarshaug) til Maurset
Hermetikkvegen Veg frå Løvikvegen til sikkerhetssenteret
Rishaugvegen Veg frå Hellegota til Rishaugen
Røsslyngvegen Veg frå Hellegota til byggefelt Rød
Årgårdsvika Veg frå Rindarøyvegen til Årgårdsvika
Myrstadvegen Veg frå Frænvegen til Solvang
Smågehaugen Veg frå Smågevegen til Smågehaugen
Smågetoppen Veg frå Smågevegen til Smågetoppen
Smågesjøvegen Veg frå Stongnesvegen til Smågesjøen
Skolebakken Veg frå Vollskaret til Julsundet skole
Hollingsetervegen Veg frå undergang Fanghol til Julsundet


Vegnamn vedteke i 2012

Skolevegen Veg vest og nord for Falkhytten sentrum
Aukraringen Sentrumsområde (Coop – Kommunehuset)
Riksfjordvegen Veg frå Falkhytta til Sporsem (Klippen)
Nyjordvegen Veg frå Falkhytta til Horrem
Hjertvikvegen Veg frå Aukravegen til Horrem
Horremsvegen Veg frå Småsundet via Horrem til Smågekrysset
Aspevikvegen Området Horrem
Kongshaugen Området Horrem
Rødavegen Frå Smågekrysset til Solem/Rød
Sporsemvegen Veg frå Løvikrysset til kryss Sporsem
Setervegen Veg frå Sporsem (kryss boligfeltet) til Seter
Vassdalsvegen Veg til Vassdalen
Juvikvegen Veg til Juvika
Nautnesvegen Veg til Nautneset - småbåthavna
Buktavegen Veg mellom Varhaugvika og Kaltrøa
Nerbøvegen Veg til Nerbø/Nerbøvik/Vikdalen
Nyhamnvegen Veg til Ormen Lange
Nylandsvegen Veg frå Sporsem til Ormen Lange
Tverrvegen Veg mellom Nyhamnvegen og Nylandsvegen
Hogsneset Veg til Hogsneset
Løvikvegen Veg til Løvika
Korshaugvegen Hytteområdet i Korshaugan
Hauglandsvegen Veg frå Riksfjord til Halingshaugen
Rindarøyvegen Veg frå Rød til Rindarøy
Frænvegen Veg mellom Solem og Haugland
Hellegota Veg mellom Løvika og Oterhalsen
Røssøyvågvegen Veg til/ over Røssøyvågen (til Smågevatnet)
Smågevegen Veg til Småge/ Smågehaugen(til Smågevatnet)
Stongnesvegen
Veg til Utasundsferja
Solemsvegen Veg frå Rødavegen til Skomakarvegen
Røysavegen Veg frå Hjertvikvegen til Hjertviksteinen/ Storhaugen
Lauvåsvegen Veg til Lauvåsen
Torhaugvegen Veg til bruket Torhaugen

 

Tips ein ven Skriv ut

Artiklar og nyheiter

Tenesteforklaringar